Windykacja wierzytelności

Kompleksowa obsługa windykacji na terenie Łódź oraz Płock

Updałość konsumencka

Upadłość konsumencka (inaczej określana jako oddłużenie osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej) jest procesem, który ma na celu umorzenie niespłaconych zobowiązań. Upadłość konsumencka do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego weszła wraz z końcem marca 2009 roku. Od tego czasu nasza kancelaria prawno-finansowa Asesor świadczy usługi również w tym zakresie.

Nie możemy zagwarantować Państwu tego, że sąd przychyli się do ogłoszenia Państwa upadłość, jednak możemy obiecać, że nasza pomoc będzie profesjonalnym wsparciem w drodze do oddłużenia. Radcy prawni i adwokaci oddziałów windykacja Łódź i windykacja Płock pomogą Państwu przejść wszystkie procedury, które prowadzą do orzeczenia o upadłości konsumenckiej.

Dla naszych klientów jesteśmy wsparciem również podczas przeprowadzania likwidacji majątku oraz wykonywania Spłaty Wierzycieli.

Korzyści, które mogą wyniknąć z ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • Spłata w ratach wyłącznie części długów. - W takiej sytuacji zyskują Państwo czas na uregulowanie należności. Ponadto nie cały dług jest spłacany w ramach Planu Spłaty, a jedynie jego część, którą orzeka sąd z uwzględnieniem możliwości finansowych dłużnika.

  • Postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone od momentu ogłoszenia upadłości aż do chwili umorzenia długów.

  • Zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę. - Kiedy ogłoszona zostaje upadłość konsumencka, wszelkie postępowania wytoczone upadłemu (przed ogłoszeniem upadłości) zostają wstrzymane.

  • Działania windykacyjne i przedsądowe również zostają zawieszone.

  • Odsetki przestają być naliczane. Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej - od wierzytelności, która nie była zabezpieczona rzeczowo (na przykład przez hipotekę) nie są naliczane odsetki.

  • Wsparcie w kwestii mieszkaniowej. To oznacza, że jeżeli upadły posiadał dom lub mieszkanie, które przed ogłoszeniem upadłości zostały mu odebrane na rzecz roszczeń wierzycieli, otrzyma on pomoc finansową. Otrzymywana, przez okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy, kwota będzie odpowiadać średniemu czynszowi lokalu mieszkalnego.

  • Zwiększenie prawdopodobieństwa zawarcia ugody z wierzycielami.

  • Pozycja dłużnika wobec wierzycieli jest wzmocniona w porównaniu do sytuacji sprzed ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

  • Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych.

Radcy prawni i adwokaci z naszej kancelarii doradzą Państwu, czy walka o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie najlepszym rozwiązaniem, czy warto zastanowić się nad podjęciem innych działań. Eksperci z oddziałów windykacja Łódź i windykacja Płock zrobią wszystko, aby oddłużenie przebiegło sprawnie i bezstresowo. Od chwili podjęcia z nami współpracy - mogą Państwo „spać spokojnie".

 

Asesor

Kancelaria Prawno Finansowa

Al. T. Kościuszki 23/25
klatka B IIp

tel.: 607-903-503

biuro@asesor.info.pl